Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-01117

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.88 12.91 1.55 0.00 0.00
Urval 2 15.26 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.88 i urvalsgrupp BI, 12.91 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

49

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2020 sökte 49 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.35 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.35 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

1

Under VT2019 sökte 25 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.47 0.00 0.55 0.00 0.00
Urval 2 14.40 14.64 0.35 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.47 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2018 sökte 64 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 5 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.38 15.60 0.80
Urval 2
Under terminen VT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi på Stockholms universitet 14.38 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

81

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2017 sökte 81 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi vid Stockholms universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 0.75 0.00
Urval 2 17.00 0.45
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

99

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2016 sökte 99 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 15.83 0.90 0.00
Urval 2 13.90 9.95 0.90
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 15.83 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

77

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 77 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50
Urval 2 14.60
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi på Stockholms universitet 15.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

40

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 40 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 1.10
Urval 2 18.45 1.10
Under terminen VT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi på Stockholms universitet 19.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

79

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under VT2014 sökte 79 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm