Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia vid Stockholms universitet

Programkod: SU-01118

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.11 16.84 0.80 0.00 0.00
Urval 2 14.58 13.91 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.11 i urvalsgrupp BI, 16.84 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

95

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2020 sökte 95 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 4 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 3 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.17 16.75 0.65 0.00 0.00
Urval 2 12.98 15.38 0.45 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.17 i urvalsgrupp BI, 16.75 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

110

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

13

Under VT2020 sökte 110 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia vid Stockholms universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 6 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 10 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.23 13.38 0.60 0.00 0.00
Urval 2 15.23 13.38 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.23 i urvalsgrupp BI, 13.38 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

88

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2019 sökte 88 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 8 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 7 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 14.20 0.30 0.00 0.00
Urval 2 13.79 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 14.20 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

79

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

13

Under VT2019 sökte 79 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia vid Stockholms universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 8 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 8 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.53 15.50 0.70 0.00 0.00
Urval 2 16.14 14.60 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.53 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

135

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2018 sökte 135 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia vid Stockholms universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 7 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 4 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.18 15.21 0.75 0.00 0.00
Urval 2 11.35 11.07 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.18 i urvalsgrupp BI, 15.21 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

121

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

14

Under VT2018 sökte 121 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 9 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 10 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 17.17 0.75
Urval 2 13.85 15.96 0.65
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia på Stockholms universitet 15.20 i urvalsgrupp BI, 17.17 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

131

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2017 sökte 131 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia vid Stockholms universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 10 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 8 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 14.46 0.65 0.00
Urval 2 14.70 14.46 0.50
Vårterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 14.46 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

129

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under VT2017 sökte 129 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 6 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 5 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.58 16.10 1.10 0.00
Urval 2 19.58 15.23 1.05
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.58 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

135

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 135 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 2 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 22.15 0.90 0.00
Urval 2 16.45 22.15 0.90
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 22.15 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

148

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2016 sökte 148 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia vid Stockholms universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 7 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 19.60 1.20 0.00
Urval 2 18.35 19.60 1.20
Vårterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 19.60 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

137

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2015 sökte 137 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia vid Stockholms universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 1.10
Urval 2 17.71 1.10
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia på Stockholms universitet 18.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

123

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 123 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 0.85 0.00
Urval 2 15.70 15.88 0.75
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

126

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under VT2014 sökte 126 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia vid Stockholms universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 5 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm