Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Matematik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-01120

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 0.00 0.90 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Matematik vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under HT2020 sökte 23 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Matematik vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.76 0.00 1.40 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Matematik vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.76 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2019 sökte 20 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Matematik vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.80 0.35
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Matematik på Stockholms universitet 21.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2017 sökte 17 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Matematik vid Stockholms universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 13.56 0.00
Urval 2 15.70
Vårterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Matematik vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 13.56 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under VT2015 sökte 27 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Matematik vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.65
Urval 2 16.70
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Matematik på Stockholms universitet 15.65 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 18 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Matematik vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm