Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Geografi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-42014

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 1.10 0.00
Urval 2 19.20 12.60 0.75
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

164

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 164 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Geografi vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.46 1.70 0.00
Urval 2 18.46 1.20
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.46 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

96

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 96 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Geografi vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm