Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia vid Stockholms universitet

Programkod: SU-42015

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.17 17.91 1.10 0.00 0.00
Urval 2 17.97 16.75 0.80 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.17 i urvalsgrupp BI, 17.91 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

302

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2020 sökte 302 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia vid Stockholms universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 10 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 9 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.98 18.95 1.10 0.00 0.00
Urval 2 16.92 18.95 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.98 i urvalsgrupp BI, 18.95 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

222

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

13

Under HT2019 sökte 222 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia vid Stockholms universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 9 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 7 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.17 20.60 1.05 0.00 0.00
Urval 2 16.40 20.60 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.17 i urvalsgrupp BI, 20.60 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

282

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

14

Under HT2018 sökte 282 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia vid Stockholms universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 11 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 10 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 18.98 1.30 0.00
Urval 2 17.25 18.98 1.25
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 18.98 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

339

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2017 sökte 339 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia vid Stockholms universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 10 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 12 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 18.76 1.35 0.00
Urval 2 19.40 18.76 1.15
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.50 i urvalsgrupp BI, 18.76 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

427

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 427 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia vid Stockholms universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 7 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 6 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 1.30 0.00
Urval 2 21.50 18.50 1.30
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

402

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 402 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia vid Stockholms universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 5 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 1.50 0.00
Urval 2 21.30 1.50
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

384

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 384 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia vid Stockholms universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm