Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Religion vid Stockholms universitet

Programkod: SU-42017

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35 17.80 0.65 0.00 0.00
Urval 2 17.36 17.80 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Religion vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.35 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

177

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2020 sökte 177 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Religion vid Stockholms universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 3 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 2 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.64 16.42 0.80 0.00 0.00
Urval 2 17.64 16.42 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Religion vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.64 i urvalsgrupp BI, 16.42 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

175

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under HT2019 sökte 175 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Religion vid Stockholms universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 6 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 6 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.89 17.20 0.70 0.00 0.00
Urval 2 16.19 17.20 0.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Religion vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.89 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

194

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2018 sökte 194 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Religion vid Stockholms universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 5 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.23 19.46 0.85 0.00
Urval 2 15.80 17.65 0.75
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Religion vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.23 i urvalsgrupp BI, 19.46 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

226

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2017 sökte 226 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Religion vid Stockholms universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 6 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 7 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 16.94 1.15 0.00
Urval 2 17.70 15.31 0.90
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Religion vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 16.94 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

293

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 293 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Religion vid Stockholms universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 0 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 19.46 1.20 0.00
Urval 2 19.70 17.99 1.20
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Religion vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.30 i urvalsgrupp BI, 19.46 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

270

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 270 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Religion vid Stockholms universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 1.30 0.00
Urval 2 19.40 1.30
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Religion vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

257

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 257 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Religion vid Stockholms universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm