Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-42018

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.80 0.80 0.00 0.00
Urval 2 17.70 18.80 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

202

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

10

Under HT2020 sökte 202 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska vid Stockholms universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 1 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 18.14 0.80 0.00 0.00
Urval 2 15.46 18.14 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 18.14 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

145

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

11

Under HT2019 sökte 145 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska vid Stockholms universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 2 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 2 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.54 15.53 0.80 0.00 0.00
Urval 2 15.46 17.92 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.54 i urvalsgrupp BI, 15.53 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

159

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2018 sökte 159 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska vid Stockholms universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 3 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 4 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.66 20.21 0.90 0.00
Urval 2 14.60 20.21 0.65
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.66 i urvalsgrupp BI, 20.21 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

236

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

14

Under HT2017 sökte 236 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska vid Stockholms universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 5 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 3 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.38 21.14 1.00 0.00
Urval 2 17.76 21.14 0.95
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.38 i urvalsgrupp BI, 21.14 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

282

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 282 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska vid Stockholms universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 17.22 1.25 0.00
Urval 2 17.56 13.25 0.60
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 17.22 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

237

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 237 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska vid Stockholms universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 3 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 2 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 19.56 0.90 0.00
Urval 2 17.30 18.40 0.70
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 19.56 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

211

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 211 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska vid Stockholms universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 9 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 5 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm