Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska som andraspr vid Stockholms universitet

Programkod: SU-77652

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.05 0.00 0.50 0.00 0.00
Urval 2 16.97 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska som andraspr vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.05 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

78

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under HT2020 sökte 78 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska som andraspr vid Stockholms universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 2 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 2 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 19.53 0.85 0.00 0.00
Urval 2 13.81 16.30 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska som andraspr vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 19.53 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

65

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2019 sökte 65 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska som andraspr vid Stockholms universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm