Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Engelska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69314

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.98 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.98 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

4

Under HT2020 sökte 34 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Engelska vid Stockholms universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 0 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 13.23
Urval 2 14.20 14.22
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Engelska på Stockholms universitet 14.20 i urvalsgrupp BI, 13.23 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 23 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Engelska vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 0 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.03 18.28 0.50 99.99
Urval 2 18.03 18.28 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.03 i urvalsgrupp BI, 18.28 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 31 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Engelska vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm