Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Matematik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69316

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.35 22.50
Urval 2
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Matematik på Stockholms universitet 20.35 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

7

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 7 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Matematik vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm