Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69315

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.52 13.31 0.20
Urval 2 14.52 14.55 0.20
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Svenska som andraspråk på Stockholms universitet 14.52 i urvalsgrupp BI, 13.31 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 17 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm