Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Franska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69320

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 0.00 0.35 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Franska vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2020 sökte 15 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Franska vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.80 12.80 0.45
Urval 2 11.80 13.28 0.45
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Franska på Stockholms universitet 11.80 i urvalsgrupp BI, 12.80 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

11

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 11 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Franska vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 1 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 1 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.84 12.48 0.85
Urval 2 12.48 99.99
Under terminen VT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Franska på Stockholms universitet 14.84 i urvalsgrupp BI, 12.48 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

3

Under VT2016 sökte 21 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Franska vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.34 17.90
Urval 2 14.34 17.90 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Franska på Stockholms universitet 14.34 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

9

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 9 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Franska vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm