Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Historia vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69407

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.27 0.00 0.75 0.00 0.00
Urval 2 16.90 0.00 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.27 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

59

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2020 sökte 59 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Historia vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.49 13.21 0.00 0.00 0.00
Urval 2 13.79 13.21 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.49 i urvalsgrupp BI, 13.21 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

41

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under VT2020 sökte 41 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Historia vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 0 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.79 0.00 1.05 0.00 0.00
Urval 2 13.79 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.79 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2019 sökte 37 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Historia vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.46 20.16 1.10 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.46 i urvalsgrupp BI, 20.16 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

7

Under VT2019 sökte 61 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Historia vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm