Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Tyska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69156

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.17 20.25 2.50
Urval 2
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Tyska vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.17 i urvalsgrupp BI, 20.25 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

13

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

0

Under HT2016 sökte 13 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Tyska vid Stockholms universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.17 0.00
Urval 2 99.99
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Tyska vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.17 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under VT2016 sökte 8 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Tyska vid Stockholms universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80
Urval 2 14.80 99.99
Under terminen VT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Tyska på Stockholms universitet 14.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

9

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

4

Under VT2015 sökte 9 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Tyska vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 1.20 99.99
Urval 2 1.20 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Tyska vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 15 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Tyska vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm