Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning Svenska och Engelska för grundskolans årskurs 7-9 vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69327

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.93 20.69 0.85 0.00 0.00
Urval 2 13.00 20.69 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning Svenska och Engelska för grundskolans årskurs 7-9 vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.93 i urvalsgrupp BI, 20.69 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

75

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

7

Under HT2018 sökte 75 personer till Ämneslärarprogram med inriktning Svenska och Engelska för grundskolans årskurs 7-9 vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 7 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 6 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm