Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning Svenska, Svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 7-9 vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69329

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.07 15.68 0.95 0.00 0.00
Urval 2 15.05 14.10 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning Svenska, Svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 7-9 vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.07 i urvalsgrupp BI, 15.68 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

53

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under HT2018 sökte 53 personer till Ämneslärarprogram med inriktning Svenska, Svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 7-9 vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm