Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet för 7-9, biologi, kemi, teknik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64484

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.67 13.01
Urval 2 13.01
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet för 7-9, biologi, kemi, teknik på Stockholms universitet 15.67 i urvalsgrupp BI, 13.01 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 23 personer till Ämneslärarprogrammet för 7-9, biologi, kemi, teknik vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm