Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet för 7-9, kemi, matematik, teknik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64489

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.85
Urval 2
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet för 7-9, kemi, matematik, teknik på Stockholms universitet 15.85 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2016 sökte 19 personer till Ämneslärarprogrammet för 7-9, kemi, matematik, teknik vid Stockholms universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.08
Urval 2 19.08
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet för 7-9, kemi, matematik, teknik på Stockholms universitet 19.08 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 22 personer till Ämneslärarprogrammet för 7-9, kemi, matematik, teknik vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm