Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet för 7-9, matematik, fysik, teknik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64491

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 14.44 1.00
Urval 2 14.44 1.00
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet för 7-9, matematik, fysik, teknik på Stockholms universitet 14.60 i urvalsgrupp BI, 14.44 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

46

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 46 personer till Ämneslärarprogrammet för 7-9, matematik, fysik, teknik vid Stockholms universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.60 11.91 0.80
Urval 2 13.60 11.91 0.80
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet för 7-9, matematik, fysik, teknik på Stockholms universitet 13.60 i urvalsgrupp BI, 11.91 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

54

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

7

Under HT2015 sökte 54 personer till Ämneslärarprogrammet för 7-9, matematik, fysik, teknik vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 6 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 5 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm