Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, biologi och kemi för gymnasie vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64264

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 0.60 99.99 0.00
Urval 2 19.50 0.60 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, biologi och kemi för gymnasie vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

54

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 54 personer till Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, biologi och kemi för gymnasie vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 4 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm