Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, biologi och matematik för gym vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64265

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.75 0.30 99.99
Urval 2 16.90 0.95
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, biologi och matematik för gym vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.75 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 48 personer till Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, biologi och matematik för gym vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 5 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm