Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, biologi och naturkunskap för vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64266

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 14.35 0.65
Urval 2 17.90 0.65
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, biologi och naturkunskap för på Stockholms universitet 17.90 i urvalsgrupp BI, 14.35 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

55

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 55 personer till Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, biologi och naturkunskap för vid Stockholms universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm