Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, kemi och biologi för gymnasie vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64269

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 0.55
Urval 2 13.00 0.55
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, kemi och biologi för gymnasie på Stockholms universitet 13.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

46

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 46 personer till Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, kemi och biologi för gymnasie vid Stockholms universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm