Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och biologi för gym vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64271

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.70 12.76 1.10 99.99
Urval 2 21.70 1.10 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och biologi för gym vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.70 i urvalsgrupp BI, 12.76 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

32

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 32 personer till Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och biologi för gym vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm