Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och fysik för gymna vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64272

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.08 10.64 0.80 99.99
Urval 2 12.08 10.64 0.80 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och fysik för gymna vid Stockholms universitet antagningspoängen 12.08 i urvalsgrupp BI, 10.64 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

77

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 77 personer till Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och fysik för gymna vid Stockholms universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 16 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 14 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm