Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och geografi för gy vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64273

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 14.65
Urval 2 14.65
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och geografi för gy på Stockholms universitet 15.30 i urvalsgrupp BI, 14.65 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 25 personer till Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, matematik och geografi för gy vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm