Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Matematik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64660

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 0.40
Urval 2 17.80 0.40
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Matematik på Stockholms universitet 17.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 47 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Matematik vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm