Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Matematik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64648

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.82 13.60 0.70
Urval 2 13.60 0.70
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Matematik på Stockholms universitet 21.82 i urvalsgrupp BI, 13.60 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

38

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 38 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Matematik vid Stockholms universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm