Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, Matematik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64663

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.87
Urval 2
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, Matematik på Stockholms universitet 15.87 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

36

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 36 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, Matematik vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm