Antagningspoäng för Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram vid Stockholms universitet

Programkod: SU-43353

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 18.04 1.15 0.00 4.00
Urval 2 18.07 17.93 1.15 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 18.04 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

2190

Antagna urval 1

204

Antagna urval 2

187

Under HT2020 sökte 2190 personer till Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram vid Stockholms universitet varav 596 i första hand. Totalt antogs 204 personer i det första urvalet varav 125 var män och 79 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 187 personer varav 120 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.23 18.60 1.25 0.00 4.00
Urval 2 17.80 17.80 1.20 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.23 i urvalsgrupp BI, 18.60 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1904

Antagna urval 1

190

Antagna urval 2

175

Under HT2019 sökte 1904 personer till Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram vid Stockholms universitet varav 503 i första hand. Totalt antogs 190 personer i det första urvalet varav 119 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 175 personer varav 111 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.01 17.50 1.20 0.00 4.00
Urval 2 17.60 17.25 1.20 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.01 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2104

Antagna urval 1

190

Antagna urval 2

175

Under HT2018 sökte 2104 personer till Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram vid Stockholms universitet varav 523 i första hand. Totalt antogs 190 personer i det första urvalet varav 121 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 175 personer varav 118 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 17.90 1.25 4.00
Urval 2 17.60 17.45 1.25 4.00
För höstterminen år 2017 hade Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2252

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

165

Under HT2017 sökte 2252 personer till Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram vid Stockholms universitet varav 512 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 102 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 165 personer varav 99 var män och 66 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 17.60 1.25 4.00
Urval 2 17.70 16.97 1.20 4.00
För höstterminen år 2016 hade Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2242

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

165

Under HT2016 sökte 2242 personer till Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram vid Stockholms universitet varav 530 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 113 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 165 personer varav 107 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 17.81 1.25 4.00
Urval 2 18.00 17.18 1.25 4.00
För höstterminen år 2015 hade Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 17.81 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2179

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

155

Under HT2015 sökte 2179 personer till Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram vid Stockholms universitet varav 527 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 99 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 155 personer varav 98 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.83 17.07 1.20 4.00
Urval 2 17.40 16.49 1.15 4.00
För höstterminen år 2014 hade Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.83 i urvalsgrupp BI, 17.07 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2135

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

185

Under HT2014 sökte 2135 personer till Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram vid Stockholms universitet varav 560 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 150 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 185 personer varav 140 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm