Antagningspoäng för Engelska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-07429

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 16.34 0.70 0.00
Urval 2 15.15 14.63 0.40
För höstterminen år 2015 hade Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 16.34 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

176

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 176 personer till Engelska vid Stockholms universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 1 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 4 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm