Antagningspoäng för Finska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-07430

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.70 0.30
Urval 2 15.00
Under terminen HT2015 hade utbildningen Finska på Stockholms universitet 10.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 15 personer till Finska vid Stockholms universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 43% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm