Antagningspoäng för Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet

Programkod: SU-61596

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.74 14.18 0.00 0.00 2.50
Urval 2 11.96 13.97 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 12.74 i urvalsgrupp BI, 14.18 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1349

Antagna urval 1

425

Antagna urval 2

265

Under HT2020 sökte 1349 personer till Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet varav 326 i första hand. Totalt antogs 425 personer i det första urvalet varav 49 var män och 375 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 265 personer varav 25 var män och 240 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.72 14.32 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 13.80 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 11.72 i urvalsgrupp BI, 14.32 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1257

Antagna urval 1

410

Antagna urval 2

260

Under HT2019 sökte 1257 personer till Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet varav 348 i första hand. Totalt antogs 410 personer i det första urvalet varav 33 var män och 376 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 260 personer varav 25 var män och 235 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.29 14.28 0.00 0.00 3.00
Urval 2 13.27 14.28 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.29 i urvalsgrupp BI, 14.28 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1522

Antagna urval 1

430

Antagna urval 2

270

Under HT2018 sökte 1522 personer till Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet varav 464 i första hand. Totalt antogs 430 personer i det första urvalet varav 37 var män och 392 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 270 personer varav 23 var män och 247 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 15.80 0.40 3.50
Urval 2 14.00 15.41 0.25 3.50
För höstterminen år 2017 hade Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 15.80 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1776

Antagna urval 1

355

Antagna urval 2

255

Under HT2017 sökte 1776 personer till Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet varav 491 i första hand. Totalt antogs 355 personer i det första urvalet varav 24 var män och 328 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 255 personer varav 21 var män och 233 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.35 15.40 0.35 3.00
Urval 2 12.60 14.76 0.15 3.00
Vårterminen år 2017 hade Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.35 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1344

Antagna urval 1

320

Antagna urval 2

250

Under VT2017 sökte 1344 personer till Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet varav 389 i första hand. Totalt antogs 320 personer i det första urvalet varav 24 var män och 295 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 250 personer varav 17 var män och 233 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 16.67 0.65 3.50
Urval 2 15.12 16.60 0.60 3.50
För höstterminen år 2016 hade Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 16.67 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1950

Antagna urval 1

260

Antagna urval 2

195

Under HT2016 sökte 1950 personer till Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet varav 552 i första hand. Totalt antogs 260 personer i det första urvalet varav 29 var män och 230 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 195 personer varav 21 var män och 173 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.21 15.79 0.50 3.00
Urval 2 14.30 15.66 0.40 3.00
Vårterminen år 2016 hade Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.21 i urvalsgrupp BI, 15.79 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1509

Antagna urval 1

270

Antagna urval 2

210

Under VT2016 sökte 1509 personer till Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet varav 420 i första hand. Totalt antogs 270 personer i det första urvalet varav 24 var män och 245 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 210 personer varav 18 var män och 191 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 17.20 0.75 4.00
Urval 2 16.30 16.65 0.65 4.00
För höstterminen år 2015 hade Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2328

Antagna urval 1

210

Antagna urval 2

165

Under HT2015 sökte 2328 personer till Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet varav 633 i första hand. Totalt antogs 210 personer i det första urvalet varav 16 var män och 193 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 165 personer varav 14 var män och 148 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 15.17 0.40 3.00
Urval 2 14.30 14.36 0.30 3.00
Vårterminen år 2015 hade Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 15.17 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1413

Antagna urval 1

300

Antagna urval 2

230

Under VT2015 sökte 1413 personer till Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet varav 371 i första hand. Totalt antogs 300 personer i det första urvalet varav 29 var män och 269 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 230 personer varav 18 var män och 211 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.72 16.76 0.60 3.50
Urval 2 16.09 16.10 0.55 3.00
För höstterminen år 2014 hade Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.72 i urvalsgrupp BI, 16.76 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2222

Antagna urval 1

270

Antagna urval 2

215

Under HT2014 sökte 2222 personer till Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet varav 561 i första hand. Totalt antogs 270 personer i det första urvalet varav 24 var män och 245 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 215 personer varav 22 var män och 193 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 15.55 0.45 3.00
Urval 2 14.40 15.10 0.35 3.00
Vårterminen år 2014 hade Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 15.55 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1341

Antagna urval 1

260

Antagna urval 2

210

Under VT2014 sökte 1341 personer till Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet varav 440 i första hand. Totalt antogs 260 personer i det första urvalet varav 28 var män och 231 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 210 personer varav 20 var män och 188 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm