Antagningspoäng för Franska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-07431

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 20.99 0.65
Urval 2 15.40 17.58 0.65
Under terminen HT2015 hade utbildningen Franska på Stockholms universitet 17.20 i urvalsgrupp BI, 20.99 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 48 personer till Franska vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm