Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild vid Stockholms universitet

Programkod: SU-61878

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.13 15.79 0.40 2.50
Urval 2 13.55 15.33 0.30 2.50
Vårterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.13 i urvalsgrupp BI, 15.79 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

344

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

60

Under VT2016 sökte 344 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild vid Stockholms universitet varav 95 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 16 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 17 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.41 0.60 4.00
Urval 2 15.70 15.98 0.45 4.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.41 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

449

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 449 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild vid Stockholms universitet varav 106 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 22 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 13 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 14.87 0.50 3.00
Urval 2 14.70 14.10 0.20 3.00
Vårterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 14.87 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

261

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under VT2015 sökte 261 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild vid Stockholms universitet varav 72 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 17 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 18 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 15.35 0.40 3.00
Urval 2 14.10 13.96 0.15 3.00
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 15.35 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

353

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 353 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild vid Stockholms universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 16 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 11 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm