Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form vid Stockholms universitet

Programkod: SU-61346

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 15.68 0.00 0.00 3.00
Urval 2 15.14 15.46 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 15.68 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

433

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

57

Under HT2020 sökte 433 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form vid Stockholms universitet varav 96 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 19 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 14 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.96 12.20 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 12.01 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form vid Stockholms universitet antagningspoängen 11.96 i urvalsgrupp BI, 12.20 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

280

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

57

Under VT2020 sökte 280 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form vid Stockholms universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 25 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 14 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.85 14.60 0.35 4.00
Urval 2 13.85 14.75 0.30 4.00
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.85 i urvalsgrupp BI, 14.60 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

404

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

47

Under HT2017 sökte 404 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form vid Stockholms universitet varav 71 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 17 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 12 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.30 14.04 0.15 3.00
Urval 2 13.30 14.04 0.10 3.00
Vårterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.30 i urvalsgrupp BI, 14.04 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

302

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

50

Under VT2017 sökte 302 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form vid Stockholms universitet varav 68 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 19 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 9 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.76 15.89 0.55 4.00
Urval 2 13.90 15.89 0.40 4.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.76 i urvalsgrupp BI, 15.89 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

440

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 440 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form vid Stockholms universitet varav 69 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 16 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 14 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm