Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-61908

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.23 13.80 0.35 2.50
Urval 2 13.35 13.80 0.35 2.50
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.23 i urvalsgrupp BI, 13.80 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

188

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

28

Under HT2017 sökte 188 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik vid Stockholms universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 16 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 14 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.26 14.02 0.10 3.00
Urval 2 13.26 14.33 0.10 3.00
Vårterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.26 i urvalsgrupp BI, 14.02 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

153

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

27

Under VT2017 sökte 153 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik vid Stockholms universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 18 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 12 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.25 14.73 0.40 0.00
Urval 2 13.55 13.00 0.10
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.25 i urvalsgrupp BI, 14.73 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

183

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 183 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik vid Stockholms universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 20 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 15 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.10 15.23 0.35 3.00
Urval 2 13.90 14.97 0.25 3.00
Vårterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.10 i urvalsgrupp BI, 15.23 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

180

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under VT2016 sökte 180 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik vid Stockholms universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 16 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 11 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 16.51 0.70 4.00
Urval 2 15.80 16.51 0.40
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 16.51 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

260

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 260 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik vid Stockholms universitet varav 66 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 17 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 13 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.75 14.75 0.30 3.00
Urval 2 14.20 14.10 0.25 3.00
Vårterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.75 i urvalsgrupp BI, 14.75 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

173

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under VT2015 sökte 173 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik vid Stockholms universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 16 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 13 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 14.81 0.15 3.00
Urval 2 10.68 10.65 0.15 99.99
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 14.81 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

208

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 208 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik vid Stockholms universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 22 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 25 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm