Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64918

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.73 16.12 0.50 0.00 3.00
Urval 2 15.67 15.47 0.35 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.73 i urvalsgrupp BI, 16.12 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1020

Antagna urval 1

145

Antagna urval 2

125

Under HT2020 sökte 1020 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet varav 237 i första hand. Totalt antogs 145 personer i det första urvalet varav 41 var män och 104 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 32 var män och 93 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.47 14.93 0.45 0.00 2.50
Urval 2 0.00 13.91 0.20 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.47 i urvalsgrupp BI, 14.93 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

581

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

100

Under VT2020 sökte 581 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet varav 144 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 30 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 33 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.89 15.21 0.65 0.00 4.00
Urval 2 14.27 14.60 0.60 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.89 i urvalsgrupp BI, 15.21 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

799

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

120

Under HT2019 sökte 799 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet varav 192 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 45 var män och 94 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 37 var män och 83 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 15.09 0.50 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 15.09 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

492

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under VT2019 sökte 492 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet varav 135 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 30 var män och 89 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 35 var män och 74 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.56 14.74 0.60 0.00 4.00
Urval 2 14.50 14.50 0.40 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.56 i urvalsgrupp BI, 14.74 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

860

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

105

Under HT2018 sökte 860 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet varav 175 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 33 var män och 85 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 29 var män och 74 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.41 14.94 0.45 0.00 3.00
Urval 2 10.79 13.30 0.00 0.00 3.00
För vårterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.41 i urvalsgrupp BI, 14.94 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

579

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under VT2018 sökte 579 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet varav 116 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 31 var män och 89 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 26 var män och 83 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.58 15.70 0.65 3.00
Urval 2 14.04 15.40 0.60 3.00
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.58 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

936

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

120

Under HT2017 sökte 936 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet varav 173 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 41 var män och 109 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 30 var män och 90 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.56 15.25 0.55 4.00
Urval 2 12.60 13.94 0.45 3.00
Vårterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.56 i urvalsgrupp BI, 15.25 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

709

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

110

Under VT2017 sökte 709 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet varav 148 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 39 var män och 101 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 36 var män och 74 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 15.98 0.85 4.00
Urval 2 16.20 14.93 0.75 3.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 15.98 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1043

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

100

Under HT2016 sökte 1043 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet varav 191 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 34 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 32 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.78 15.70 0.70 4.00
Urval 2 14.40 15.63 0.65 4.00
Vårterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.78 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

794

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

110

Under VT2016 sökte 794 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet varav 177 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 38 var män och 99 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 32 var män och 77 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.94 16.15 0.70 3.50
Urval 2 16.94 15.82 0.70 3.50
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.94 i urvalsgrupp BI, 16.15 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1058

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

110

Under HT2015 sökte 1058 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet varav 216 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 33 var män och 106 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 25 var män och 84 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 16.10 0.55 3.00
Urval 2 14.41 15.29 0.45 3.00
Vårterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

612

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

100

Under VT2015 sökte 612 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet varav 135 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 42 var män och 88 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 30 var män och 70 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.01 16.33 0.70 4.00
Urval 2 15.43 14.60 0.55 4.00
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.01 i urvalsgrupp BI, 16.33 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

876

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

110

Under HT2014 sökte 876 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet varav 163 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 36 var män och 103 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 36 var män och 74 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.21 16.34 0.10 4.00
Urval 2 12.00 14.32 0.05 3.00
Vårterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.21 i urvalsgrupp BI, 16.34 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

525

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

110

Under VT2014 sökte 525 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Stockholms universitet varav 98 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 39 var män och 100 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 27 var män och 82 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm