Antagningspoäng för Italienska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-07433

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.17 17.20
Urval 2 14.17 17.20
Under terminen HT2015 hade utbildningen Italienska på Stockholms universitet 14.17 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 15 personer till Italienska vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm