Antagningspoäng för Journalistprogrammet - kandidatprogram vid Stockholms universitet

Programkod: SU-18400

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.73 20.60 1.25 0.00 4.00
Urval 2 20.10 20.60 1.10 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Journalistprogrammet - kandidatprogram vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.73 i urvalsgrupp BI, 20.60 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1325

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2020 sökte 1325 personer till Journalistprogrammet - kandidatprogram vid Stockholms universitet varav 288 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 24 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 24 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.26 19.67 1.20 0.00 4.00
Urval 2 19.74 18.14 1.15 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Journalistprogrammet - kandidatprogram vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.26 i urvalsgrupp BI, 19.67 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1070

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2019 sökte 1070 personer till Journalistprogrammet - kandidatprogram vid Stockholms universitet varav 237 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 23 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 26 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 19.64 1.20 0.00 4.00
Urval 2 18.90 19.40 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Journalistprogrammet - kandidatprogram vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 19.64 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1214

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 1214 personer till Journalistprogrammet - kandidatprogram vid Stockholms universitet varav 218 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 31 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 36 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.20 20.77 1.20 4.00
Urval 2 19.48 18.64 1.20 3.00
För höstterminen år 2017 hade Journalistprogrammet - kandidatprogram vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.20 i urvalsgrupp BI, 20.77 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1376

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 1376 personer till Journalistprogrammet - kandidatprogram vid Stockholms universitet varav 259 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 25 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 22 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 19.60 1.30 4.00
Urval 2 19.60 19.60 1.20 4.00
För höstterminen år 2016 hade Journalistprogrammet - kandidatprogram vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 19.60 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1461

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 1461 personer till Journalistprogrammet - kandidatprogram vid Stockholms universitet varav 266 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 23 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 15 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.40 19.90 1.50 4.00
Urval 2 20.70 19.35 1.45 4.00
För höstterminen år 2015 hade Journalistprogrammet - kandidatprogram vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.40 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1631

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

48

Under HT2015 sökte 1631 personer till Journalistprogrammet - kandidatprogram vid Stockholms universitet varav 312 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 18 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 18 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.70 21.66 1.50 0.00
Urval 2 21.30 21.40 1.50 4.00
För höstterminen år 2014 hade Journalistprogrammet - kandidatprogram vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.70 i urvalsgrupp BI, 21.66 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2213

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

48

Under HT2014 sökte 2213 personer till Journalistprogrammet - kandidatprogram vid Stockholms universitet varav 517 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 19 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 20 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm