Antagningspoäng för Juristprogrammet vid Stockholms universitet

Programkod: SU-29145

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.20 21.15 1.40 0.00 4.00
Urval 2 20.89 20.80 1.35 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Juristprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.20 i urvalsgrupp BI, 21.15 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

7204

Antagna urval 1

330

Antagna urval 2

330

Under HT2020 sökte 7204 personer till Juristprogrammet vid Stockholms universitet varav 2136 i första hand. Totalt antogs 330 personer i det första urvalet varav 132 var män och 197 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 330 personer varav 130 var män och 198 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.42 20.42 1.40 0.00 4.00
Urval 2 20.00 20.24 1.30 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Juristprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.42 i urvalsgrupp BI, 20.42 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

4283

Antagna urval 1

330

Antagna urval 2

330

Under VT2020 sökte 4283 personer till Juristprogrammet vid Stockholms universitet varav 1580 i första hand. Totalt antogs 330 personer i det första urvalet varav 134 var män och 196 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 330 personer varav 126 var män och 203 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.04 20.96 1.40 0.00 4.00
Urval 2 20.50 20.40 1.35 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Juristprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.04 i urvalsgrupp BI, 20.96 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

5946

Antagna urval 1

330

Antagna urval 2

330

Under HT2019 sökte 5946 personer till Juristprogrammet vid Stockholms universitet varav 1836 i första hand. Totalt antogs 330 personer i det första urvalet varav 129 var män och 198 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 330 personer varav 110 var män och 215 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.29 20.36 1.40 0.00 4.00
Urval 2 19.84 20.05 1.30 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Juristprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.29 i urvalsgrupp BI, 20.36 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

4160

Antagna urval 1

330

Antagna urval 2

330

Under VT2019 sökte 4160 personer till Juristprogrammet vid Stockholms universitet varav 1491 i första hand. Totalt antogs 330 personer i det första urvalet varav 116 var män och 213 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 330 personer varav 117 var män och 212 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.09 21.10 1.45 0.00 4.00
Urval 2 20.70 20.73 1.40 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Juristprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.09 i urvalsgrupp BI, 21.10 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

7109

Antagna urval 1

315

Antagna urval 2

315

Under HT2018 sökte 7109 personer till Juristprogrammet vid Stockholms universitet varav 1897 i första hand. Totalt antogs 315 personer i det första urvalet varav 123 var män och 189 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 315 personer varav 116 var män och 197 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.31 20.66 1.40 0.00 4.00
Urval 2 19.90 20.30 1.35 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Juristprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.31 i urvalsgrupp BI, 20.66 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

4702

Antagna urval 1

330

Antagna urval 2

330

Under VT2018 sökte 4702 personer till Juristprogrammet vid Stockholms universitet varav 1613 i första hand. Totalt antogs 330 personer i det första urvalet varav 127 var män och 199 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 330 personer varav 121 var män och 205 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.99 20.80 1.45 4.00
Urval 2 20.57 20.36 1.40 4.00
För höstterminen år 2017 hade Juristprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.99 i urvalsgrupp BI, 20.80 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

7226

Antagna urval 1

320

Antagna urval 2

320

Under HT2017 sökte 7226 personer till Juristprogrammet vid Stockholms universitet varav 1825 i första hand. Totalt antogs 320 personer i det första urvalet varav 116 var män och 198 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 320 personer varav 119 var män och 196 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.85 20.80 1.45 4.00
Urval 2 20.40 20.38 1.40 4.00
Vårterminen år 2017 hade Juristprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.85 i urvalsgrupp BI, 20.80 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

4758

Antagna urval 1

320

Antagna urval 2

320

Under VT2017 sökte 4758 personer till Juristprogrammet vid Stockholms universitet varav 1627 i första hand. Totalt antogs 320 personer i det första urvalet varav 127 var män och 181 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 320 personer varav 122 var män och 188 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.48 21.10 1.50 4.00
Urval 2 20.68 20.99 1.45 4.00
För höstterminen år 2016 hade Juristprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.48 i urvalsgrupp BI, 21.10 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

7270

Antagna urval 1

320

Antagna urval 2

320

Under HT2016 sökte 7270 personer till Juristprogrammet vid Stockholms universitet varav 1792 i första hand. Totalt antogs 320 personer i det första urvalet varav 115 var män och 186 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 320 personer varav 121 var män och 182 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80 21.05 1.45 4.00
Urval 2 20.37 20.70 1.40 4.00
Vårterminen år 2016 hade Juristprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.80 i urvalsgrupp BI, 21.05 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

4918

Antagna urval 1

330

Antagna urval 2

330

Under VT2016 sökte 4918 personer till Juristprogrammet vid Stockholms universitet varav 1590 i första hand. Totalt antogs 330 personer i det första urvalet varav 147 var män och 177 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 330 personer varav 132 var män och 193 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.40 21.42 1.55 4.00
Urval 2 20.99 20.83 1.50 4.00
För höstterminen år 2015 hade Juristprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.40 i urvalsgrupp BI, 21.42 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

7631

Antagna urval 1

330

Antagna urval 2

330

Under HT2015 sökte 7631 personer till Juristprogrammet vid Stockholms universitet varav 1884 i första hand. Totalt antogs 330 personer i det första urvalet varav 131 var män och 190 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 330 personer varav 129 var män och 194 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.90 21.04 1.45 4.00
Urval 2 20.60 20.92 1.40 4.00
Vårterminen år 2015 hade Juristprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.90 i urvalsgrupp BI, 21.04 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

5074

Antagna urval 1

330

Antagna urval 2

330

Under VT2015 sökte 5074 personer till Juristprogrammet vid Stockholms universitet varav 1628 i första hand. Totalt antogs 330 personer i det första urvalet varav 124 var män och 201 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 330 personer varav 121 var män och 204 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.60 21.50 1.55 4.00
Urval 2 21.30 21.10 1.50 4.00
För höstterminen år 2014 hade Juristprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.60 i urvalsgrupp BI, 21.50 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

8420

Antagna urval 1

300

Antagna urval 2

300

Under HT2014 sökte 8420 personer till Juristprogrammet vid Stockholms universitet varav 2099 i första hand. Totalt antogs 300 personer i det första urvalet varav 142 var män och 144 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 300 personer varav 134 var män och 159 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.10 21.22 1.45 4.00
Urval 2 20.70 20.90 1.40 4.00
Vårterminen år 2014 hade Juristprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.10 i urvalsgrupp BI, 21.22 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

4794

Antagna urval 1

330

Antagna urval 2

330

Under VT2014 sökte 4794 personer till Juristprogrammet vid Stockholms universitet varav 1583 i första hand. Totalt antogs 330 personer i det första urvalet varav 136 var män och 187 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 330 personer varav 129 var män och 197 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm