Antagningspoäng för Kandidatprogram för museer och kulturarv vid Stockholms universitet

Programkod: SU-01223

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.70 13.56 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram för museer och kulturarv vid Stockholms universitet antagningspoängen 12.70 i urvalsgrupp BI, 13.56 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

198

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

37

Under HT2020 sökte 198 personer till Kandidatprogram för museer och kulturarv vid Stockholms universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 16 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 6 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.26 16.40 0.15 3.00
Urval 2 14.26 16.40 0.15 3.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram för museer och kulturarv vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.26 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

234

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

54

Under HT2016 sökte 234 personer till Kandidatprogram för museer och kulturarv vid Stockholms universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 20 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 15 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 15.00 0.10 3.00
Urval 2 14.72 15.00 0.20 3.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram för museer och kulturarv vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

295

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

51

Under HT2015 sökte 295 personer till Kandidatprogram för museer och kulturarv vid Stockholms universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 16 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 51 personer varav 9 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 16.06 0.45 3.00
Urval 2 15.00 16.06 0.45 3.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram för museer och kulturarv vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 16.06 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

294

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 294 personer till Kandidatprogram för museer och kulturarv vid Stockholms universitet varav 71 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 14 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 8 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm