Antagningspoäng för Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet

Programkod: SU-38622

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.45 18.02 0.85 0.00 3.50
Urval 2 17.40 16.81 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.45 i urvalsgrupp BI, 18.02 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

412

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 412 personer till Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 6 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 9 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.02 17.80 0.90 0.00 3.00
Urval 2 16.41 16.86 0.75 0.00 3.00
För vårterminen år 2020 hade Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.02 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

420

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under VT2020 sökte 420 personer till Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 8 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 5 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.02 16.80 0.95 0.00 4.00
Urval 2 15.47 16.39 0.75 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.02 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

351

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2019 sökte 351 personer till Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 8 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 7 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.01 18.35 0.95 0.00 4.00
Urval 2 16.78 15.83 0.75 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.01 i urvalsgrupp BI, 18.35 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

472

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

26

Under VT2019 sökte 472 personer till Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 6 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 6 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.15 17.01 1.10 0.00 4.00
Urval 2 17.17 16.33 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.15 i urvalsgrupp BI, 17.01 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

502

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

26

Under HT2018 sökte 502 personer till Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 7 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 7 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.79 18.76 1.20 0.00 4.00
Urval 2 16.60 17.02 0.90 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.79 i urvalsgrupp BI, 18.76 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

491

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

26

Under VT2018 sökte 491 personer till Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 9 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 7 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.54 17.03 1.10 0.00
Urval 2 17.75 16.90 0.85
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.54 i urvalsgrupp BI, 17.03 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

527

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

26

Under HT2017 sökte 527 personer till Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 7 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 10 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 17.15 1.05 0.00
Urval 2 17.13 16.81 1.00
Vårterminen år 2017 hade Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 17.15 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

517

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

28

Under VT2017 sökte 517 personer till Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 6 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 7 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 17.20 1.05 0.00
Urval 2 18.02 17.20 0.90
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

483

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

26

Under HT2016 sökte 483 personer till Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 7 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 10 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.13 17.33 1.00 3.00
Urval 2 17.10 16.93 0.90
Vårterminen år 2016 hade Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.13 i urvalsgrupp BI, 17.33 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

534

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

28

Under VT2016 sökte 534 personer till Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet varav 50 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 9 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 11 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.59 18.04 0.95 4.00
Urval 2 16.80 16.15 0.90 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.59 i urvalsgrupp BI, 18.04 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

453

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 453 personer till Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 15 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 13 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.33 16.54 0.95 4.00
Urval 2 17.70 15.80 0.90 4.00
Vårterminen år 2015 hade Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.33 i urvalsgrupp BI, 16.54 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

545

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under VT2015 sökte 545 personer till Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet varav 62 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 8 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 10 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 17.43 1.00 0.00
Urval 2 17.20 16.55 1.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 17.43 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

506

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 506 personer till Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 14 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 11 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 17.68 1.00 0.00
Urval 2 17.17 15.60 0.80
Vårterminen år 2014 hade Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 17.68 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

516

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under VT2014 sökte 516 personer till Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet varav 60 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 14 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 8 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm