Antagningspoäng för Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign vid Stockholms universitet

Programkod: SU-43345

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.13 1.05 0.00 4.00
Urval 2 18.10 17.86 1.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.13 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

837

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2020 sökte 837 personer till Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign vid Stockholms universitet varav 84 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 25 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 30 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.28 17.96 1.10 0.00 4.00
Urval 2 17.66 17.45 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.28 i urvalsgrupp BI, 17.96 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

701

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2019 sökte 701 personer till Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign vid Stockholms universitet varav 72 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 27 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 25 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.82 17.85 1.10 0.00 4.00
Urval 2 17.10 17.12 1.10 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.82 i urvalsgrupp BI, 17.85 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

822

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 822 personer till Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign vid Stockholms universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 33 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 32 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 17.27 1.10 4.00
Urval 2 17.20 16.83 1.10 4.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 17.27 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

869

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 869 personer till Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign vid Stockholms universitet varav 81 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 39 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 37 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 17.50 1.10 4.00
Urval 2 17.30 17.50 1.05 3.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

925

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 925 personer till Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign vid Stockholms universitet varav 72 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 36 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 30 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 17.18 1.10 0.00
Urval 2 17.50 17.10 1.10
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 17.18 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

892

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 892 personer till Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign vid Stockholms universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 31 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 28 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.60 1.15 0.00
Urval 2 17.50 16.67 1.10
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

883

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 883 personer till Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign vid Stockholms universitet varav 90 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 33 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 32 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm