Antagningspoäng för Kandidatprogram i arabiska med inriktning mot mellanöstern- och nordafrikastudier vid Stockholms universitet

Programkod: SU-28949

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.50 11.02 0.35 4.00
Urval 2 10.50 12.25 0.55 4.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i arabiska med inriktning mot mellanöstern- och nordafrikastudier vid Stockholms universitet antagningspoängen 10.50 i urvalsgrupp BI, 11.02 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

111

Antagna urval 1

39

Antagna urval 2

23

Under HT2016 sökte 111 personer till Kandidatprogram i arabiska med inriktning mot mellanöstern- och nordafrikastudier vid Stockholms universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 39 personer i det första urvalet varav 14 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 11 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 45% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.85 12.25 0.25 3.00
Urval 2 15.98 12.25 0.40 3.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i arabiska med inriktning mot mellanöstern- och nordafrikastudier vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.85 i urvalsgrupp BI, 12.25 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

29

Under HT2015 sökte 125 personer till Kandidatprogram i arabiska med inriktning mot mellanöstern- och nordafrikastudier vid Stockholms universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 17 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 9 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 9.60 10.55 0.30 99.99 0.00
Urval 2 9.60 14.53 0.30 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i arabiska med inriktning mot mellanöstern- och nordafrikastudier vid Stockholms universitet antagningspoängen 9.60 i urvalsgrupp BI, 10.55 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

96

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

23

Under HT2014 sökte 96 personer till Kandidatprogram i arabiska med inriktning mot mellanöstern- och nordafrikastudier vid Stockholms universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 18 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 12 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm