Antagningspoäng för Kandidatprogram i arbetslivskommunikation vid Stockholms universitet

Programkod: SU-21260

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.14 16.45 0.75 0.00
Urval 2 15.18 15.04 0.55
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i arbetslivskommunikation vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.14 i urvalsgrupp BI, 16.45 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

226

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 226 personer till Kandidatprogram i arbetslivskommunikation vid Stockholms universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 5 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 7 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.98 16.15 1.00 3.50
Urval 2 16.95 15.55 0.80 3.50
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i arbetslivskommunikation vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.98 i urvalsgrupp BI, 16.15 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

335

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

32

Under HT2016 sökte 335 personer till Kandidatprogram i arbetslivskommunikation vid Stockholms universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 9 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 11 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.26 16.49 0.95 4.00
Urval 2 16.25 15.42 0.65 3.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i arbetslivskommunikation vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.26 i urvalsgrupp BI, 16.49 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

323

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

42

Under HT2015 sökte 323 personer till Kandidatprogram i arbetslivskommunikation vid Stockholms universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 11 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 13 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 17.25 0.85 0.00
Urval 2 16.65 16.40 0.65
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i arbetslivskommunikation vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 17.25 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

320

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 320 personer till Kandidatprogram i arbetslivskommunikation vid Stockholms universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 17 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 11 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm