Antagningspoäng för Kandidatprogram i biogeovetenskap vid Stockholms universitet

Programkod: SU-58617

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.88 18.80 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i biogeovetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.88 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

139

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

24

Under HT2020 sökte 139 personer till Kandidatprogram i biogeovetenskap vid Stockholms universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 8 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 7 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.29 20.27 0.70 0.00 0.00
Urval 2 0.00 17.54 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i biogeovetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.29 i urvalsgrupp BI, 20.27 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

139

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

26

Under HT2019 sökte 139 personer till Kandidatprogram i biogeovetenskap vid Stockholms universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 9 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 6 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.85 16.42 0.65 0.00 0.00
Urval 2 16.53 16.07 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i biogeovetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.85 i urvalsgrupp BI, 16.42 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

152

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

28

Under HT2018 sökte 152 personer till Kandidatprogram i biogeovetenskap vid Stockholms universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 6 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 7 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.61 18.46 1.00 0.00
Urval 2 13.28 16.45 0.75
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i biogeovetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.61 i urvalsgrupp BI, 18.46 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

159

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

28

Under HT2017 sökte 159 personer till Kandidatprogram i biogeovetenskap vid Stockholms universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 10 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 9 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.46 18.52 0.90 0.00
Urval 2 16.80 17.02 0.65
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i biogeovetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.46 i urvalsgrupp BI, 18.52 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

198

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

26

Under HT2016 sökte 198 personer till Kandidatprogram i biogeovetenskap vid Stockholms universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 11 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 10 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 20.00 0.95 0.00
Urval 2 17.75 16.86 0.80
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i biogeovetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

179

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

26

Under HT2015 sökte 179 personer till Kandidatprogram i biogeovetenskap vid Stockholms universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 6 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 4 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 19.65 0.70
Urval 2 17.90 17.45 0.50
Under terminen HT2014 hade utbildningen Kandidatprogram i biogeovetenskap på Stockholms universitet 17.90 i urvalsgrupp BI, 19.65 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

182

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 182 personer till Kandidatprogram i biogeovetenskap vid Stockholms universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 11 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 11 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm