Antagningspoäng för Kandidatprogram i biologi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-56832

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.24 15.91 0.90 0.00 3.50
Urval 2 13.93 15.91 0.70 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i biologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.24 i urvalsgrupp BI, 15.91 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

385

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 385 personer till Kandidatprogram i biologi vid Stockholms universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 17 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 22 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 18.62 1.20 0.00 0.00
Urval 2 15.60 18.62 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i biologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 18.62 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

278

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2019 sökte 278 personer till Kandidatprogram i biologi vid Stockholms universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 14 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 17 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.56 16.88 1.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i biologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.56 i urvalsgrupp BI, 16.88 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

266

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

24

Under HT2018 sökte 266 personer till Kandidatprogram i biologi vid Stockholms universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 10 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 8 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.78 18.31 0.90 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i biologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.78 i urvalsgrupp BI, 18.31 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

260

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

22

Under HT2017 sökte 260 personer till Kandidatprogram i biologi vid Stockholms universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 19 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 10 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 14.31 0.50 3.00
Urval 2 20.00 14.31 0.85 3.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i biologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 14.31 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

251

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

17

Under HT2016 sökte 251 personer till Kandidatprogram i biologi vid Stockholms universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 15 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 8 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.14 18.90 1.40 0.00
Urval 2 11.04 15.92 1.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i biologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.14 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

262

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

29

Under HT2015 sökte 262 personer till Kandidatprogram i biologi vid Stockholms universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 11 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 12 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.76 17.60 1.00 0.00
Urval 2 14.60 17.08 0.40 99.99
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i biologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.76 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

256

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 256 personer till Kandidatprogram i biologi vid Stockholms universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 15 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 13 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm