Antagningspoäng för Kandidatprogram i biomatematik och beräkningsbiologi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-48410

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.25 1.35 99.99
Urval 2 15.25 1.95 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i biomatematik och beräkningsbiologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.25 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

57

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

9

Under HT2014 sökte 57 personer till Kandidatprogram i biomatematik och beräkningsbiologi vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 6 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 4 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm