Antagningspoäng för Kandidatprogram i datavetenskap vid Stockholms universitet

Programkod: SU-43346

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.49 18.19 1.20 0.00 4.00
Urval 2 17.89 18.19 1.15 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i datavetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.49 i urvalsgrupp BI, 18.19 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1398

Antagna urval 1

96

Antagna urval 2

88

Under HT2020 sökte 1398 personer till Kandidatprogram i datavetenskap vid Stockholms universitet varav 195 i första hand. Totalt antogs 96 personer i det första urvalet varav 75 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 88 personer varav 71 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 19.04 1.40 0.00 4.00
Urval 2 17.75 18.65 1.35 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i datavetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 19.04 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1211

Antagna urval 1

76

Antagna urval 2

70

Under HT2019 sökte 1211 personer till Kandidatprogram i datavetenskap vid Stockholms universitet varav 197 i första hand. Totalt antogs 76 personer i det första urvalet varav 56 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 49 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.03 17.65 1.30 0.00 4.00
Urval 2 17.30 17.08 1.30 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i datavetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.03 i urvalsgrupp BI, 17.65 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1284

Antagna urval 1

74

Antagna urval 2

68

Under HT2018 sökte 1284 personer till Kandidatprogram i datavetenskap vid Stockholms universitet varav 187 i första hand. Totalt antogs 74 personer i det första urvalet varav 55 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 54 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.95 17.42 1.35 3.00
Urval 2 17.65 16.77 1.30 3.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i datavetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.95 i urvalsgrupp BI, 17.42 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1268

Antagna urval 1

74

Antagna urval 2

68

Under HT2017 sökte 1268 personer till Kandidatprogram i datavetenskap vid Stockholms universitet varav 171 i första hand. Totalt antogs 74 personer i det första urvalet varav 56 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 52 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.65 17.23 1.20 4.00
Urval 2 16.81 16.92 1.20 4.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i datavetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.65 i urvalsgrupp BI, 17.23 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1056

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 1056 personer till Kandidatprogram i datavetenskap vid Stockholms universitet varav 142 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 58 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 50 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 17.91 1.30 4.00
Urval 2 17.60 17.25 1.30 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i datavetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 17.91 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1059

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 1059 personer till Kandidatprogram i datavetenskap vid Stockholms universitet varav 148 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 49 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 48 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.61 16.60 1.20 0.00
Urval 2 17.00 16.45 1.15
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i datavetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.61 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1028

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 1028 personer till Kandidatprogram i datavetenskap vid Stockholms universitet varav 143 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 59 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 56 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm